Čas plyne

Čas plyne a věci se mění. Mění se k lepšímu i k horšímu. Některé změny jsou jasné, jiné pozorovatelné a posledního hloučku si ani nevšimneme, ale změnily se! Určitě se změnily! Otázkou jen je, jak moc se změnily a kterým směrem. Pokud bychom mohli vyjádřit celý náš život pomocí bodů v prostoru a všechny změny odpovídaly síle, která by byla určená vektorem v tomto prostoru, jaký by byl celkový vektor? Jaký by byl směr a velikost vektoru, který určuje náš život? Hýbeme se vůbec nebo stojíme na místě a části našeho života rotují kolem pomyslného středu? Kdo ví?

je zajímavé jakým směrem se mohou ubírat myšlenky. Je zajímavé jakým způsobem získáváme inspiraci, vědomosti a jakým stylem nabýváme poznání. Všichni dobře víme, že to, co prožijeme na vlastní kůži na nás má největší vliv. Je to věc, myšlenka či událost, co velmi invazivně, velmi tvrdě a surově formuje naši osobnost. Poznání z knih, filmů a her je jemné, milé, jako pohlazení, které jen nepatrně tvaruje křivky na povrchu naší osobnosti.

A bolest? Bolest ze ztráty, kterou jsme pocítili na vlastní kůži, ta je obzvláště krutá. Zaryje se hluboko do nás a dlouhé roky se snaží rozpínat naši osobnost směry, které jsme ani neznali. Směry, které se nám mnohdy ani nelíbí, ale nemůžeme si pomoci a musíme se podvolit. Drobná pohlazení se snaží zbrzdit rozpínání, zbrzdit postup, ale je to téměř marné.

A tak pokroucené kuličky, formy naší osobnosti, podoba nás samých pluje neznámým prostorem, či stojí v nekonečné prázdnotě a my stále žijeme své prosté životy dál.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *