Aktivní pluginy pro WP

Dostal jsem se do situace, kdy jsem musel získat všechny aktivní pluginy ze stránek, které běželi na WordPressu a to tak, abych mohl aktivovat přesně ty samé na druhém stroji.

Situace vznikla tak, že se udělala kopie původního webu, která ale neobsahovala pluginy. Po spuštění se tedy pluginy v databázi deaktivovali. A jelikož se jednalo o vícestránkový WordPress bylo by ruční aktivování pluginů celkem zdlouhavé a nudné.

K dispozici mi byl pouze dump (provedený pomocí mysqldump) a přístup k druhé databázi. Tato databáze byla provedena importem zmíněného dumpu, ale již v ní byly provedeny změny a proto jsem jej nemohl provést opětovně.

Jelikož všechny aktivní pluginy byly uchovávány v options pod option_id 33, rozhodl jsem se použít program grep a sed.

grep "active_plugins" wordpress_dump.sql | grep INSERT | sed 's/INSERT INTO ([^ ]*).*(33,\x27active_plugins\x27,\x27([^\x27]*).*/UPDATE \1 SET `option_value` = \x27\2\x27 WHERE option_id = 33;/p' > active_plugins_only.sql

Výsledný soubor jsem zkontroloval a poté SQL spustil nad databází, kde byly pluginy deaktivovány, abych je aktivoval podle původního nastavení.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *